Rotatiller
Hasattan sonra başka bir alete gerek olmaksızın toprağı işler ve ideal tohum yatağını hazırlar. Toprak tavının uzun süre muhafazasını sağlar. Pulluk ve diğer aletler gibi taban toprağı oluşturmaz, oluşmuş taban varsa yırtar. Hatalı sürümler sonucu oluşan engebeleri yok ederek arazinin tesviyesini sağlar. Bitki artıklarını homojen bir şekilde toprağa karıştırır. İkinci ürün için toprak hazırlamada kolaylık sağlar. Ripeller devre dışı bırakır, bağ ve bahçe araları işlenebilir. Sürülmüş arazilerde kesek parçalanabilir. Bağ ve bahçe aralarını ideal şekilde işlemek için ağaç diplerine girebilen özel tasarlanmış bahçe tipi makinalar üretilmektedir. Bir defada işlemi tamamladığından, yakıttan, zamandan ve ekipman yatırımından büyük tasarruf sağlar.